Ήθελε να κάνει λίγες τρελίτσες με το αγόρι της μέσω κάμερας αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους!